Privacyverklaring Moxa Thuis Therapie

Via onze webwinkel worden privacygevoelige gegevens, oftewel persoonsgegevens verwerkt. Moxa Thuis Therapie neemt jouw privacy serieus en verwerkt en gebruikt informatie over jou op een zorgvuldige en veilige manier, waarbij we voldoen aan de eisen die de privacywetgeving stelt.

Dat betekent onder andere dat:

wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;

wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

wij je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;

wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;

wij jouw recht respecteren om je persoonsgegevens op je aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Wie is Moxa Thuis Therapie?

Welke informatie wordt door Moxa Thuis Therapie verzameld en verwerkt?

Voor welke doeleinden zal Moxa Thuis Therapie informatie over jou gebruiken?

Op welke wijze beschermt Moxa Thuis Therapie jouw persoonlijke informatie?

Inzien, wijzigen, verbeteren of verwijderen van jouw gegevens

Bewaartermijnen

Verstrekking aan derden

Doorgifte naar landen buiten de EU

Klachtenprocedure

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

1. Wie is Moxa Thuis Therapie?

Moxa Thuis Therapie is een webwinkel waar je Moxa producten en video diensten kunt bestellen. Moxa Thuis Therapie is een eenmanszaak en is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Moxa Thuis Therapie verzamelt en gebruikt en met welk doel. We hebben ons best gedaan deze privacyverklaring zo begrijpelijk mogelijk op te schrijven en raden je aan deze zorgvuldig te lezen.

Onze algemene voorwaarden vind je hier. En dit is ons cookiebeleid, waar je ook je cookie-instellingen kunt aanpassen.

Contactgegevens Moxa Thuis Therapie

Schoterweg 10

2021HM Haarlem

Email: info@aangenaamzwanger.nl

Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel:. 70882754

Btw-nummer: NL168353647B01

2. Welke informatie wordt door Moxa Thuis Therapie verzameld en verwerkt?

Bij het gebruiken van onze webwinkel verkrijgen wij bepaalde gegevens van je. Dat kunnen

persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven in het kader van de door jou gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

De gegevens (teksten en afbeeldingen) die je zelf toevoegt aan je kaartontwerp(en) zijn en blijven van jou. We zullen deze gegevens niet gebruiken tenzij we daarvoor expliciete toestemming van je hebben.

Wij verwerken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

E-mailadres

NAW gegevens

Telefoonnummer

Transactiegeschiedenis

IP-adres

Gegevens over je computer (zoals welke browser en welk besturingssysteem je gebruikt)

Duur en tijdstip van het bezoek aan onze website

Klikgedrag

3. Voor welke doeleinden zal Moxa Thuis Therapie informatie over jou gebruiken?

Moxa Thuis Therapie zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

Om jouw gebruik van Moxa Thuis Therapie mogelijk te maken;

Om producten aan te bevelen op basis van jouw bestellingen en interesses;

Om jou persoonlijke aanbiedingen te doen die interessant voor jou zouden kunnen zijn;

Om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;

Om Moxa Thuis Therapie te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;

Om informatie over jou te verstrekken aan derden en/of derden toegang te geven tot informatie over jou, indien je daartoe toestemming hebt gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving.

Concreet verwerken we jouw persoonsgegevens op deze manieren, voor de volgende doelen:

a) Registreren voor een account

Voor bepaalde functionaliteiten van onze webwinkel (zoals het inzien van eerdere bestellingen en het opslaan van adresgegevens van ontvangers) moet je je eerst registreren. Door te registreren maak je een account aan.

Na registratie bewaren wij via het door jou ingevulde e-mailadres (tevens je gebruikersnaam) de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij je kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst.

We bewaren de gegevens zolang je actief klant bij ons bent. Als je 7 jaar niet meer hebt ingelogd in je account, verwijderen wij al je gegevens. Daarnaast kun je op ieder moment een verzoek doen om jouw gegevens te laten verwijderen in je account. Dit verzoek kun je mailen naar [info@aangenaamzwanger.nl] We werken aan een verwijder mogelijkheid binnen de account omgeving zodat je een verwijderverzoek ook via je account kunt indienen.

Wij zullen de aan je bij registratie ingevulde e-mailadres gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Als je een order wilt doen zonder een account aan te maken, kun je ook bestellen als gast. Wij verwerken in dat geval je NAW gegevens en e-mailadres.

Indien je ervoor kiest te registreren met je Facebook account, ontvangt Moxa Thuis Therapie van Facebook (na jouw toestemming) je e-mailadres, voor- en achternaam en geslacht.

b) Afhandelen bestelling

Wanneer je bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van je persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor uitvoering van de overeenkomst kunnen wij je persoonsgegevens ook aan derden verstrekken, zoals bijvoorbeeld een postbedrijf. Meer over verstrekking van gegevens aan derden lees je verderop in deze privacyverklaring: Verstrekking aan derden

Zonder jouw expliciete toestemming zullen Moxa Thuis Therapie jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct-marketingdoeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

We zijn wettelijk verplicht de gegevens gerelateerd aan je bestelling 7 jaar te bewaren.

c) Analyse

Als je Moxa Thuis Therapie bezoekt verzamelen wij, als je daar toestemming voor geeft, door middel van cookies bepaalde gegevens over je. Dit doen wij onder andere om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verhogen en om analyses uit te voeren voor rapportage doeleinden.

Voor cookies geldt een beperkte bewaartermijn en die termijn verschilt per cookie. Lees meer en beheer zelf de cookie-instellingen op de cookies pagina.

d) Marketing

Wij kunnen je, naast de informatie op onze website, ook op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:

per post: zonder jouw expliciete toestemming zullen Moxa Thuis Therapie jouw persoonsgegevens niet verwerken voor direct-marketingdoeleinden;

per e-mail: zie e) E-mails

via social media;

en per telefoon: zie f) Klantenservice.

e) E-mails

Wij bieden een e-mailnieuwsbrief waarmee wij klanten en geïnteresseerden (ongeveer eenmaal per maand) willen informeren over onze producten en diensten. Daarnaast kun je e-mails ontvangen met gepersonaliseerde aanbiedingen op basis van je aankopen in onze webwinkel.

We sturen je alleen promotionele e-mails met jouw toestemming. Ontvang je liever geen promotionele e-mails meer? Uitschrijven kan via de link in de e-mail of via de klantenservice.

Als je je hebt ingeschreven voor de nieuwsbrief of toestemming hebt gegeven voor het ontvangen van gepersonaliseerde e-mails, dan bewaren we die toestemming 5 jaar. Ook als je beslist dat je de e-mails niet meer wilt ontvangen, bewaren we het intrekken van je verzoek.

Voor het verwerken van je gegevens voor het versturen van promotionele e-mails maken we gebruik van ActiveCampaign, dat is gevestigd in de Verenigde Staten. ActiveCampaign is aangesloten bij het EU-US Privacy Shield-programma, waarmee ze aantonen een adequaat niveau van gegevensbescherming te hanteren. Lees verderop meer over doorgifte van gegevens naar landen buiten de EU: 8. Doorgifte naar landen buiten de EU

f) Klantenservice

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij je gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om je vraag te behandelen. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Als je telefonisch of per e-mail contact opneemt met onze klantenservice medewerkers omdat je vragen of klachten hebt over onze dienstverlening, slaan we jouw contactgegevens en jouw vraag of klacht op. De informatie die op deze wijze wordt verzameld wordt gebruikt voor de beantwoording van de betreffende vragen, de afhandeling van klachten en voor algemene statistieken ten behoeve van verbetering van onze dienstverlening.

g) Prijsvragen en acties

Als je meedoet aan een actie of prijsvraag vragen we je naam, adres en/of e-mailadres. Deze hebben wij nodig om de actie uit te kunnen voeren en om de prijswinnaar(s) bekend te maken en in te lichten.

Wij verzamelen deze gegevens met jouw toestemming. In de voorwaarden van de betreffende prijsvraag of actie kun je terugvinden waarvoor jouw gegevens precies worden gebruikt en hoelang wij deze bewaren.

h) Klantonderzoeken

Om onze dienstverlening te verbeteren kunnen we je gegevens (e-mailadres en/of telefoonnummer) gebruiken om je uit te nodigen voor een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Op deze manier help je ons om onze diensten en producten nog beter af te stemmen op jouw wensen en verwachtingen.

Of je wil deelnemen aan klant- of marktonderzoek bepaal je zelf. Hoe lang jouw gegevens gekoppeld aan de uitslagen van het klant- of marktonderzoek worden bewaard, varieert per onderzoek. Wij verwijderen alle naar jou herleidbare gegevens zodra het onderzoek definitief is afgerond.

i) Resellers

Ook van onze zakelijke klanten en partners slaan wij gegevens van de contactpersoon op. Zijn het gegevens van personen, dan behandelen wij deze gegevens net zoals die van onze andere klanten. Word je reseller van Moxa Thuis Therapie , dan worden je NAW gegevens opgeslagen en zal het KvK-nummer gecontroleerd worden.

4. Op welke wijze beschermt Moxa Thuis Therapie jouw persoonlijke informatie?

Moxa Thuis Therapie hecht veel waarde aan een goede beveiliging van jouw gegevens en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang en tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.

5. Inzien, wijzigen, verbeteren of verwijderen van jouw gegevens

Voor vragen over onze privacyverklaring kun je te allen tijde contact met ons opnemen. Je kunt ons ook een verzoek toesturen om je gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Ook kun je een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met je toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat je de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

Indien de gegevens niet kloppen, kun je ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

6. Bewaartermijnen

Persoonsgegevens worden voor de hierboven beschreven doeleinden (waar mogelijk geanonimiseerd) bewaard voor zolang als nodig is om bestellingen af te handelen, inclusief garantie. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens of de bewijsplicht van vijf jaar voor e-mail opt-ins).

7. Verstrekking aan derden

Zonder jouw expliciete toestemming zal Moxa Thuis Therapie jouw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct-marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van aanbiedingen).

Moxa Thuis Therapie kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover je daar zelf toestemming voor hebt gegeven met betrekking tot een bepaalde derde en/of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie).

Moxa Thuis Therapie kan jouw gegevens aan derden verstrekken indien wij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht zijn, we daartoe genoodzaakt zijn als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval we dat noodzakelijk achten ter bescherming van onze eigen rechten.

Wij kunnen je gegevens doorgeven aan onze partners die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld een postbedrijf.

In onze webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten je persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaringen van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

8. Doorgifte naar landen buiten de EU

Het kan zijn dat jouw (persoons-)gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan Moxa Thuis Therapie gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa, waar de regelgeving op het gebied van de privacybescherming mogelijk niet dezelfde bescherming biedt als in de Europese Unie. Hierbij stem je, voor zover nodig, er mee in dat jouw (persoons-)gegevens naar de Verenigde Staten of andere landen buiten Europa worden doorgegeven. Waar Moxa Thuis Therapie de informatie ook opslaat, zij zal ervoor zorgen dat deze opslag altijd in overeenstemming met de wet is.

9. Verzenden

Alle bestellingen binnen Nederland worden verzonden met PostNL. Ben je een klant buiten Nederland, maar binnen de EU? Dan versturen we je bestelling met FedEx.

Bestellingen buiten de EU zijn nog niet mogelijk.

Verzendtijden:

Nederland - bestelling wordt binnen 1 tot 3 werkdagen na ontvangst van betaling verzonden per post.

EU - bestellingen buiten NL maar binnen EU hebben dezelfde behandelingstijd, maar verzendtijd is uiteraard 1 tot 2 dagen langer

10. Klachtenprocedure

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je (persoons-)gegevens. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

11. Betalingsverkeer

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel en voor onze abonnementen maken wij gebruik van het platform van Mollie B.V. Mollie B.V. verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

12. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We raden je aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 30 december 2019.